Dàn Nóng Một Chiều VRV – A

  • Hiệu suất COP cao
  • Điều khiển Smart VRT
  • Máy nén xoắn ốc
  • Tính năng vận hành dự phòng kép
  • Chức năng tự động nạp môi chất lạnh