Dự Án Điện Mặt Trời Tại Đảo Hòn Ong, Khánh Hoà

Dự Án Điện Mặt Trời Tại Đảo Hòn Ong, Khánh Hoà

Chủ đầu tư: Chú Ly

Đơn vị nhà thầu: CTCP Cơ Điện Phú An Hưng