Dự Án Điện Năng Lượng Mặt Trời Tại 14Kw Tại Đảo Cù Lao Thu-Bình Thuận

Dự Án Điện Năng Lượng Mặt Trời Tại 14Kw Tại Đảo Cù Lao Thu-Bình Thuận

Chủ đầu tư: Anh Ba Hưng

Đơn vị thi công: CTCP Cơ Điện Phú An Hưng