Dự án điện năng lượng mặt trời công suất 12kw cho nhà dân

Dự án điện năng lượng mặt trời công suất 12kw cho nhà dân

Chủ đầu tư: Mr Trung Xa La

Đơn vị nhà thầu: CTCP Cơ Điện Phú An Hưng