Dự án điện năng lượng mặt trời tại 20kw tại Cao Bằng

Dự án điện năng lượng mặt trời tại 20kw tại Cao Bằng

Chủ đầu tư: Cô Hà

Đơn vị thi công: CTCP Cơ Điện Phú An Hưng