2KW Phù Ninh Phú Thọ

Hình ảnh thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời 2kw tại Phù Ninh, Phú Thọ

Chủ đầu tư: Anh Hoà

Đơn vị thi công: CTCP Cơ Điện Phú An Hưng