2KW Tây Nam Ninh Đàm

Dự Án Điện Năng Lượng Mặt Trời 2kw Tây Nam Linh Đàm

Chủ Đầu Tư: Chú Thắng

Đơn vị thi công: CTCP Điện Lạnh Phú An Hưng