Dự án điện năng lượng mặt trời cho nhà dân công suất 3kw

Dự án điện năng lượng mặt trời cho nhà dân công suất 3kw

Chủ đầu tư: Anh Dũng Hoàng Mai

Đơn vị thi công: CTCP Cơ Điện Phú An Hưng