Dự Án Điện Năng Lượng Mặt Trời 5Kw – Cô Toán Sơn Tây

Dự Án Điện Năng Lượng Mặt Trời 5Kw – Cô Toán Sơn Tây

Chủ đầu tư: Cô Toán Sơn Tây

Đơn vị thi công: CTCP Phú An Hưng