Dự án điện năng lượng mặt trời cho nhà dân công suất 3kw tại Bắc Ninh

Dự án điện năng lượng mặt trời cho nhà dân công suất 3kw tại Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Mr Chiến

Đơn vị nhà thầu: CTCP Cơ Điện Phú An Hưng