3kw – Mr Lộc – Ninh Bình

Dự án điện năng lượng mặt trời 3kw nhà dân

Chủ đầu tư: Mr Lộc Ninh Bình

Đơn vị nhà thầu: CTCP Cơ Điện Phú An Hưng