Dự án điện năng lượng mặt trời cho nhà dân 10kw

Dự án điện năng lượng mặt trời cho nhà dân 10kw

Chủ đầu tư: Chú Thông – Hoàng Hoa Thám

Đơn vị nhà thầu: CTCP Cơ điện Phú An Hưng