2kw Hưng Yên – Anh Nhàn

Dự án Điện năng lượng mặt trời 2kw

Chủ đầu tư: Anh Nhàn Hưng Yên

Nhà thầu: CTCP Cơ Điện Phú An Hưng