Dự án điện năng lượng mặt trời nhà dân 2kw – Mr Nghĩa Tuyên Quang

Dự án điện năng lượng mặt trời nhà dân 2kw – Mr Nghĩa Tuyên Quang

Chủ đầu tư: Mr Nghĩa

Đơn vị nhà thầu: CTCP Cơ Điện Phú An Hưng