Dự Án Điện Năng Lượng Mặt Trời 2kw – Anh Tuấn Tây Hồ

Dự Án Điện Năng Lượng Mặt Trời 2kw

Chủ đầu tư: Anh Tuấn

Địa Chỉ; Tây Hồ

Đơn vị thi công: CTCP Điện Lạnh Phú An Hưng