Dự Án Điện Năng Lượng Mặt Trời Nhà Dân 6KW – Anh Sơn Long Biên

Dự Án Điện Năng Lượng Mặt Trời Nhà Dân 6KW

Chủ đầu tư: Anh Sơn Long Biên

Đơn vị thi công: CTCP Cơ Điện Phú An Hưng